Rodzina Szkol

Idź do spisu treści

Menu główne

Konkurs na logo

Wydarzenia > 2011

KONKURS NA LOGO
Diecezjalnej Rodziny Szkół Jana Pawła II – przedłużony termin do 29 lutego 2012r.Zapraszamy wszystkich chętnych do konkursu na opracowanie symbolu graficznego Rodziny Szkół Jana Pawła II  Diecezji zielonogórsko – gorzowskiej.

REGULAMIN KONKURSU

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie szkół należących do Diecezjalnej Rodziny Szkół Jana Pawła II.
2. Projekt logo wykonujemy w dowolnym programie graficznym na komputerze lub w formie plastycznej.
3. Logo powinno zawierać w sobie nazwę Rodzina Szkół Jana Pawła II Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej, oraz dowolny symbol graficzny zaprojektowany przez ucznia.
4. Praca do wysłania:
 w programie graficznym:
zapisana w formacie źródłowym dla danego programu w jakim zostało wykonane logo, oraz zawierać wygenerowany plik .jpg w najlepszej jakości. (np. praca wykonywana w programie CorelDraw powinna zawierać plik z rozszerzeniem .cdr oraz .jpg)
 w formie plastycznej:
wykonany skan pracy i zapisany w formacie .jpg
5. Pracę należy przesłać na płycie CD załączając opis:
• szkoła;
• uczeń oraz klasa;
• program graficzny w jakim zostało wykonane logo.
Proszę opisać również płytę z jakiej szkoły została wysłana.

Gimnazjum im. Jana Pawła II
ul. Park Bankowy 4
69-200 Sulęcin
z dopiskiem Praca konkursowa - logo

6. Pracę konkursową można przesyłać do dnia 29 lutego 2012r.

7. Podczas oceny prac będą brane pod uwagę:
• oryginalność pomysłu;
• zgodność projektu z danymi;
• czytelność projektu;
• estetyka wykonania.

8. Prace konkursowe będą oceniane przez Diecezjalną Radę Szkół im. Jana Pawła II

9.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w lutym 2011  roku na stronie internetowej Diecezjalnej Rodziny Szkół Jana Pawła II  http://www.rsjp2.kuria.zg.pl/

10. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z organizatorami konkursu Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulęcinie osoba kontaktowa: Robert Okopień adres: robertos@serwus.pl  


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego