Rodzina Szkol

Idź do spisu treści

Menu główne

Konferencja w Gorzowie Wlkp.

Wydarzenia > 2011

Konferencja - spotkanie
            Rodziny Szkół Jana Pawła II Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej,
10 października 2011r. godz. 11.00
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wl
kp.  Dnia 10 października 2011r. w siedzibie Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół noszących imię Jana Pawła II Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Podczas spotkania podjęto uchwałę oficjalnie powołującą Diecezjalną Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II oraz zatwierdzającą Statut Rodziny Szkół. Powołana została również Rada Rodziny Szkół im. JP II. Podczas konferencji 3 szkoły z województwa lubuskiego miały okazję zaprezentować w ramach dobrych praktyk-prezentację multimedialną na temat działań dotyczących patrona szkoły Jana Pawła II:
• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu
• Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II we Wschowie
• Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jan Pawła II w Żarach

Ksiądz Andrzej Kołodziejczyk-zastępca dyrektora Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej przedstawił prezentację na temat ,,Dzień Papieski-Dzieło Nowego Tysiąclecia-żywy pomnik Jana Pawła II”. Bardzo interesujące prelekcje wygłosiły – Urszula Krysiak - doradca ds. religii, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. na temat „Jan Paweł II wzorem dla każdego” oraz Jadwiga Krzewska-Gordzijewska, konsultant ds. wychowania prorodzinnego i prozdrowotnego z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp.  „ Jak rozmawiać z uczniami na temat wartości?”. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziny Szkół ustalono na  24 października 2011r. w Kurii Biskupiej w Zielonej Górze.

Plan spotkania:
1. Powitanie uczestników spotkania - dyrektorów szkół – Roman Sondej-Lubuski Kurator Oświaty.
2. Przedstawienie porządku spotkania, prowadzenie – Danuta Urban- dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Żaganiu
3. Dobre praktyki w szkołach Jana Pawła II - prezentacje
• Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jan Pawła II w Żaganiu
• Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II we Wschowie
• Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Jan Pawła II w Żarach
4. Zapoznanie ze Statutem oraz strukturą, celami i zadaniami Zielonogórsko-Gorzowskiej Rodziny Szkół  imienia Jana Pawła II – ks. dr Wojciech Lechów.
5. Powołanie Społecznej Rady Zielonogórsko-Gorzowskiej Rodziny Szkół oraz przedstawicieli koordynujących pracę Rodziny
6.  Prezentacja  Dzień Papieski - Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia - żywy pomnik Jana Pawła II –  ks. Andrzej Kołodziejczyk, zastępca dyrektora Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
7. Przerwa na kawę.
8. Jan Paweł II wzorem dla każdego – Urszula Krysiak, doradca ds. religii, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.
9. Jak rozmawiać z uczniami na temat wartości? -  wypracowanie programu działań edukacyjno-integracyjnych  oraz wychowawczych Zielonogórsko-Gorzowskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II na rok szkolny 2011/12  – Jadwiga Krzewska-Gordzijewska, konsultant ds. wychowania prorodzinnego i prozdrowotnego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. Hasło do pracy w bieżącym roku szkolnym:  Jan Paweł II - człowiek modlitwy.

Zdjęcia - zobacz 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego